Manusia : "Bacalah dengan nama Tuhanmu.."  

Posted by: ~princess Islam~

Bismillahirrahmanirrahim..Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar!


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang..
" Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."
~ al-'Alaq : 1-5 ~

Tafsirul Quran

Menurut jumhur ulamak, permulaan surah ini merupakan ayat-ayal al-Quran yang pertama
yang diturunkan. Ujar al-Imam Ahmad: Kami telah diceritakan oleh ‘Abdur-Razzaq, kami telah diceritakan oleh Ma’mar- ibn az-Zuhri dan ‘Urwah dari Aisyah r.anha katanya: Wahyu pertama yang mula diterima Rasulullah s.a.w. ialah yang benar dalam masa tidur. Beliau tidak melihat satu mimpi melainkan yang dengan jelas seperti serlahan cahaya pagi. Kemudian beliau diberi kegemaran bersemadi di tempat yang sunyi. Beliau bersemadi di Gua Hira.

Di sanalah beliau beribadat beberapa malam lamanya sebelum beliau pulang kepada keluarganya dan berbekal untuk itu, kemudian beliau pulang lagi kepada Khadijah dan berbekal pula seperti itu sehingga datanglah kebenaran semasa beliau berada dalam Gua Hira. Ia didatangi malaikat Jibril yang berkata kepada beliau: “Bacalah!” Jawab beliau: “Aku tidak pandai membaca.” Dan beliau bercerita: Lalu malaikat itu datang memelukku hingga membuat aku penat, kemudian ia melepaskan aku sambil berkata: “Bacalah!” Aku menjawab “Aku tidak pandai membaca.” Lalu ia memelukku kali yang kedua sehingga membuat aku penat kemudian ia melepaskan aku sambil berkata: “Bacalah” Aku menjawab: “Aku tidak pandai membaca”. Lalu ia memelukku
kali yang ketiga kemudian ia membaca ayat di atas (surah al-'Alaq :ayat 1-5).

Begitulah serba ringkas kisah wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. melalui perantaraan malaikat Jibril. Ia adalah peristiwa yang agung dari sudut hakikatnya, dari sudut
maknanya dan dari sudut kesan-kesannya kepada kehidupan seluruh manusia. Hakikatnya ialah Allah Yang Maha Agung, Maha Berkuasa dan Yang Maha Besar yang memiliki seluruh alam ini telah sudi dan berkenan memandang kepada makhluk-Nya yang bernama manusia yang duduk
tersorok di satu sudut alam buana, yang namanya hampir-hampir tidak dilihat bumi, lalu Ia muliakannya dengan memilih salah seorang dari makhluk ini untuk menjadi pusat pancaran nur-Nya, khazanah hikmat-Nya, tempat turun kalam-Nya yang suci dan pelaksana perencanaan-perencanaan yang dikehendaki-Nya terhadap makhluk manusia ini.

Rujukan : Tafsir Fi Dzilalil Quran

Hidupkan Roh Iqra

Didikan Allah kepada manusia tidak sewajarnya dibiarkan terkubur begitu sahaja. Malah sangat perlu untuk diambil sebagai pendekatan untuk membangunkan modal insan di dunia dan akhirat. Sekiranya roh iqra' dihidupkan dan dihembuskan ke dalam setiap jiwa individu, dengan sendirinya akan membunuh kepalsuan yang disebarkan oleh bahan bacaan picisan yang tidak langsung mendatangkan manfaat kepada manusia. Apa yang berlaku pada hari ini alQuran hanyalah dibaca tanpa mengetahui terjemahan apalagi tafsirannya. Malah, apa yang lagi menyedihkan masih ramai yang tidak tahu membacanya! Barangkali alQuran entah ada atau tidak dalam rumah mereka.

Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah wajar dihidupkan kembali dan disemarakkan kembali. Dengan roh iqra' masyarakat jahiliah dipulihkan dan dengan itu juga jahiliah moden ini dirawat. Kata Imam Ahmad ; "Usaha pembaikan umat kemudian mesti meneladani kaedah pembaikan umat yang terdahulu." Mana mungkin umat sekarang akan pulih selagimana mereka membelakangkan wahyu Allah yang diturunkan? Rasulullah diutuskan dalam masyarakat jahiliah, dengan roh alQuran lah semuanya berubah menjadi sebuah tamadun manusia yang tidak ada tolok bandingnya. Perubahan dan keadaan ini bukan sahaja diakui oleh orang2 Islam, malah turut diakui oleh orang-orang Barat.

Sebagai contoh, Robert Briffault di dalam bukunya The Making of Humanity memuji umat Islam dengan berkata, " Renaissance atau era kebangkitan sebenarnya sudah berlaku di tangan orang2 Arab dan Islam Sepanyol dan bukannya di tangan org2 Eropah. Sepanyol dan bukan Itali peledak kepada kebangkitan di Eropah."

George Bernard Shaw di dalam Genuine Islam mengatakan, "Islam adalam satu-satunya agama yang mempunyai kemampuan bagi menyesuaikan ajarannya dengan suasana kehidupan yang berubah-ubah dan mampu menjadi tarikan di setiap zaman."

Malah, di dalam senarai orang2 yang sangat terpengaruh di dunia, Nabi Muhammad s.a.w. merupakan tempat pertama dan teratas berbanding dengan yang lain. Hal ini diakui oleh orang2 bukan Islam sendiri. Sekiranya umat Islam sekarang tahu akan sejarah umat Islam dan mengamalkan Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, nescaya akan terbentuklah kembali tamadun Islam yang telah dilenyapkan hari demi hari.

Kejadian Manusia

Buku " For Men of Understanding" = Bagi Golongan yang Berpemikiran yang dikarang oleh Harun Yahya, benar2 membuka mindaku akan kehebatan Maha Pencipta. Ada yang tidak pernah terfikir pun sebelum ini dirungkaikan satu persatu. Semuanya di datangkan dengan dalil2 al-Quran yang jelas menunjukkan kemukjizatan al-Quran yang diturunkan lebih 1400 dahulu.

Seperti yang disebut dalam Surah al-'Alaq di atas ayat yang ke-2 ,“Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.” Dalam Tafsir Fi Dzilalil Quran, segumpal darah yang dimaksudkan yakni dari titik darah beku yang melekat di dalam rahim. Iaitu dari asal mula yang sangat kecil dan bersahaja, kemudian dengan limpah kemurahan-Nya dan dengan qudrat kuasa-Nya. Allah mengangkatkan
segumpal darah itu kepada darjat manusia yang mengerti dan boleh belajar:
( اْقرَْأ وَرَبُّكَ الَْأكْرَمُ ( 3
“Bacalah dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah.”

Dalam surah Fatir ayat 11 yang bermaksud, " Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari mani, kemudian Kami menjadikan kamu berpasangan. Seorang perempuan tidak akan mengandung dan melahirkan kandungannya melainkan di dalam pengetahuan Allah. Dan tidak akan dipanjangkan umur orang yang panjang umurnya dan tidak akan dikurangi umurnya melainkan tertulis di dalam Kitab. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah amat mudah." Subhanallah!

Penemuan di dalam sains diketahui dan dirungkaikan satu- persatu yang mana semuanya telah termaktub di dalam al-Quran yang agung. Apa yang ditemui di dalam sains telah disebutkan Allah dan disampaikan Nabi lebih satu abad yang lalu! Hebatnya mukjizat al-Quran. Dan ini telah mendangkal penipuan evolusi yang mengatakan alam dan makhluk dijadikan secara kebetulah. Maha Suci Allah!!


Wallahua'lam..Semoga ia bermanfaat bagi golongan yang memikirkan..Dari Allah kita datang, kepada Allah jua kita akan dikembalikan..Tetapkan matlamat, jalan menuju Allah..

This entry was posted on 9:52 AM . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment